Het taboe rond suïcide doorbreken

Dat is de reden van het boek Radiostilte… Want het taboe rond zelfdoding is nog altijd groot. Nabestaanden praten er niet over, blijven achter met vragen, zijn boos, verdrietig en vaak schamen ze zich zelfs. Onbegrip overheerst, maar vooral ook schuldgevoel. Maar hoe doorbreek je die taboes? Sleutelwoorden zijn openheid, begrip en respect!

Het taboe rond suïcide doorbreken

De missie

Radiostilte, de suïcide van een politieman is het indrukwekkende boek over de suïcide van politieman Ron Spijkerman op 16 oktober 2009. Ron was de man van Geertje Spijkerman (vertrouwenspersoon bij de politie) en vader van hun kinderen Mark en Willeke.
Vanwege het onbegrip van anderen wilde ze het taboe rondom suïcide en depressie doorbreken. Het werd haar missie!

Voorop stond dat het boek handvatten moest bieden voor iedereen die met suïcide te maken heeft of heeft gehad. Samen met auteur Roely Boer schreef ze daarom het boek Radiostilte.
Op 16 oktober 2012 nam minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het eerste exemplaar in ontvangst. In september 2016 verscheen de vierde druk. Het boek blijkt in een grote behoefte te voorzien. Klik hier voor de recensies.

CD ‘Stel de vraag van je leven’

Het aantal zelfdodingen is groot. In 2015 maakten alleen al in Nederland 1871 mensen een einde aan hun leven. Daartegenover staan jaarlijks ongeveer 500 dodelijke verkeersslachtoffers. De hulporganisatie ‘113 zelfmoorpreventie’ voert volop actie om het aantal zelfdodingen naar beneden te brengen. In februari 2017 is '113 zelfmoordpreventie' de campagne ‘Stel de vraag van je leven’ gestart. Zanger Syb van der Ploeg heeft daarvoor het lied ‘Stel de vraag van je leven’ geschreven. Het staat samen met het speciaal door hem geschreven nummer Radiostilte
op een CD.

Klik hier voor bestellen van het boek Radiostilte en de CD Stel de vraag van je leven.